Chata-Kopanina_sál pro akceChata-KopaninaChata-KopaninaChata-Kopanina_sál pro akceChata-Kopanina_sál pro akceChata-KopaninaChata-KopaninaChata-Kopanina_sál pro akce

Ubytovací řád

Důležité informace pro hladký průběh pobytu

• Po předložení dokladů totožnosti a zaplacení pobytu jste obdrželi klíč od pokoje a hlavních vchodových dveří. Poslední den pobytu předejte prosím klíče a pokoj majiteli nebo jím pověřené osobě do 10 hodin. Před odjezdem uveďte pokoj do původního stavu.

• Do budovy, respektive její obytné části (horních dvou podlaží) je zákaz vstupu osobám, které zde nejsou ubytované.

• V celém objektu platí přísný zákaz kouření. Kouření je povoleno pouze venku na zahradě. Nedopalky neodhazujte na zem.

• Na pokojích nepoužívejte vlastní elektrospotřebiče, toto se netýká elektrických spotřebičů sloužících k Vaší osobní hygieně ( holících, případně masážních strojků, sušičů vlasů a pod.).

• Dodržujte noční klid od 22 do 7 hodin. I mimo tuto dobu nerušte ostatní hosty či sousedy přílišným hlukem. Posezení je možné po dohodě v hospůdce nebo společenské místnosti.

• Dodržujte čistotu a pořádek, a to i na zahradě a kolem ohniště.

• Objekt je vybaven hasebními prostředky a podléhá požárním předpisům.

• Dbejte o bezpečnost osob a majetku. Případné škody způsobené na zařízení jste povinni uhradit v plné výši.

• Psi mohou být v chatě ubytováni za předpokladu, že majitel prokáže jejich nezávadný zdravotní stav. Cena za umístění zvířat se účtuje podle platného ceníku.

• Při každém odchodu zavřete okna (kromě možné polohy pro ventilaci), zhasněte světla, vypněte spotřebiče (vařič), zamkněte pokoj, v nočních hodinách po uzavření hospůdky a servisu i budovu.

• Chovejte se ohleduplně k sousedům, nevstupujte na jejich pozemky. Je možné se pohybovat volně po našem pozemku.

• Jste povinni dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je porušíte, má provozovatel právo od poskytnutí ubytovací služby odstoupit.


Stornopoplatky

- více než 1 měsíc před zahájením pobytu - bez storno poplatku
- 8 - 30 dnů před zahájením pobytu - 50%
- týden před zahájením pobytu - 100%

Děkujeme za dodržování pravidel v našem ubytovacím zařízení a přejeme Vám příjemný pobyt.


SUNDISK s.r.o.
Kontaktní osoba:Tomáš Koudelka, tel.: +420 776 702 742
Využijte rovněž sítě služeb sportovně-rekreačních areálů a půjčoven sportovních potřeb SUNDISK Family na Žluté plovárně na Malé Skále, v Dolánkách u Turnova a ostatních základnách v Českém ráji a v severních Čechách.
www.sundiskfamily.cz tel.: +420 775 580 388

Otevírací doba občerstvení

Novinka!

Pro rychlé osvěžení můžete využít samotoč na Kopanině.

Provoz občerstvení uvnitř chaty je k dispozici pouze ubytovaným hostům.

 

 Děkujeme za pochopení.

 

Kde nás najdete

Novinkyadresa
Pulečný, Kopanina 6, 466 02 Pulečný, Kopanina

odpovědná osoba:
Martin Bauer
 

sledujte nás

obázek obázek

kontaktujte nás

obázek

obázek
 
© 2024 SUNDISK s.r.o. Všechna práva vyhrazena